Countdown to Parade Day:
 

2012 Houston Art Car Parade - KIAH-TV CW39

2012 Houston Art Car Parade - KIAH-TV CW39
175 Photos

Photos of the 2012 Houston Art Car Parade taken by KIAH-TV CW39